SIMION BLOM

 

POLITICUS MET EEN GROEN/ROOD HART

VOOR MENS,natuur en een rechtvaardige economie

 

WAT IS MIJN MISSIE?

 

Minimaal 100 m2 groen voor alle Nederlanders op maximaal 300 meter van de eigen woning. Meer groen voor iedereen als basisbehoefte, zeker in de steden!

Mijn rode missie: Queer, seksuele diversiteit, persoonlijke vrijheid. Institutionele ongelijkheid en racisme bestrijden.

 

Mijn blauwe missie - Eerlijker welvaartsdeling, minder marktwerking, oftewel een wij-economie.  

 

Elke stem, elk mens dat bijdraagt aan een groenere leefomgeving, een eerlijker welvaartsdeling en een rechtvaardiger samenleving doet ertoe! 

 

Wat zijn de politieke en maatschap-pelijke verdiensten van Simion?

HEB JE ZELF EEN IDEE OF VRAAG ? LAAT HET MIJ WETEN

BEDANKT

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram