Wat zijn de politieke en maatschappelijke verdiensten van Simion?

Community Wealth Building

 

Ik zet me in voor een economie waarin het geld dat in een gebied verdiend wordt, zoveel mogelijk terugvloeit naar de bewoners van dat gebied. Via coöperaties, lokale ondernemers en via een eerlijke arbeidsmarkt. Een economie waar Amsterdammers zelf zeggenschap over hebben. Met dit voorstel introduceren we de internationaal beproefde aanpak van Community Wealth Building in Nederland.

 

 Amsterdam zet stap naar Community Wealth Building

54978-zuidoost-01-22092020-e-v-eis.jpg
 
gender2 hoger.png

Gendergelijkheid

 

Nederland heeft nog genoeg stappen te zetten voor echte gendergelijkheid. De coronacrisis vergroot bestaande ongelijkheid en dus ook op het gebied van gender. Daarom moeten de Rijksoverheid en gemeenten bij toekomstige bezuinigingen (als gevolg van de crisis) ‘gendersensitief’ te werk gaan. Dat wil zeggen dat we bij het maken van beleid nadrukkelijk kijken naar hoe dat verschillend uitpakt op gendergebied. Om die reden is het van belang vrouwenorganisaties uit het maatschappelijk middenveld een prominentere rol te geven in de beleidsprocessen. Zij signaleren zaken die overheidsinstanties niet signaleren. Het is onze taak om ervoor zorgen dat de lasten van de coronacrisis niet onevenredig op de schouders van vrouwen komen te liggen.

 

Coronacrisis mag geen emancipatiecrisis worden

 

Vrouwen met dezelfde opleiding, kwaliteiten, leeftijd en ervaring zoals hun directe mannelijke collega's, verdienen gemiddeld minder. Ook als zij hetzelfde werk doen.

Als het in dit tempo doorgaat, duurt het nog tot 2051 totdat dit vanzelf is opgelost. Misschien nog veel langer: de huidige coronacrisis maakt alle bestaande ongelijkheid nog veel groter en dieper. Dus ook de genderongelijkheid.

Daarnaast zijn er signalen dat dit loonverschil groter is voor Nederlandse vrouwen met een migratieachtergrond.

Gendergelijkheid en rechtvaardigheid is in het belang van iedereen: man én vrouw.

Daarom diende ik, in Amsterdam, een paar maanden terug deze motie in om alles in te zetten hier een einde aan te maken.

 

Motie: Gelijk Werk Gelijk loon

 

Queer

 

Mijn carrière in de politiek is begonnen toen ik in Amsterdam-Zuidoost het eerste LHBTIQA+ beleid voorstelde. Geen enkele jongere zou hetzelfde moeten meemaken als ik, vond ik. En bedacht: wat had ik als jongetje van 12 nodig gehad, zodat ik me vrij kon ontwikkelen?

Vanuit diezelfde motivatie  heb ik een voorstel ingediend om werk te maken van het Regenbooghuis, in Amsterdam. Dat is nu in ontwikkeling, samen met de mensen waar het om gaat. Zij hebben immers zo een Regenbooghuis jarenlang bepleit.

De rode draad in mijn leven, werk en kandidaatstelling is emancipatie en vrijheid bevechten. In het dagelijks leven werk ik bij COC Nederland/Respect2Love.  Ik werk daar veel met vluchtelingen die een leven kennen van onderdrukking en geweld vanwege hun geaardheid. Ze namen het heft in eigen hand door te vluchten. Dat moet ons blijven aanmoedigen en inspireren, te staan voor mensenrechten.

homo%20geweld_edited.jpg
 
 

Een rechtvaardige samenleving

slavenschip-holland.jpg

Slavernijmuseum

 

Er is onder Nederlanders in het algemeen, nog te weinig bewustzijn over de trans-Atlantische slavernij en hoe het tot huidige waardeoordelen, vooroordelen en uitsluiting heeft geleid. Samen met anderen in de Amsterdamse gemeenteraad heb ik stappen gezet die leiden tot de oprichting van een Nationaal Slavernijmuseum. Ik ben vastbesloten dat Nederlanders zich de kracht en de moed van de tot slaaf gemaakte Afrikanen zullen herinneren. Nederland zal het onthouden,  leren en respecteren.

Vooral omdat gepaste aandacht voor de trans-Atlantische slavernij bijdraagt aan een volwassen, zelfbewuste en verzoenende samenleving.

 

Voorstel Nationaal Slavernijmuseum unaniem aangenomen

 Stand van zaken proces Nationaal Slavernijmuseum

Amsterdam onderzoek komst Slavernijmuseum

Waar in Amsterdam moet het Nationaal Slavernijmuseum komen te staan?

 

Excuses slavernijverleden

 

Excuses en de woorden die daarmee gepaard gaan - een formele erkenning van een ernstige historische misstand - hebben grote kracht. Formele excuses wissen de misdaden en het gedane onrecht niet uit. Maar ze verheffen de samenleving. Excuses  hebben een enorm positief effect op de samenleving. Een samenleving waarin vrijheid, solidariteit en gelijkwaardige behandeling nog meer tot de kern van onze samenleving moeten gaan behoren.

 

Amsterdam zet stap naar excuses slavernijverleden

Excuses slavernijverleden noodzakelijke stap

 

70c96f2cb43bad04ccd70dfe40e52654.jpg
 
BLM.png

Aanpak Racisme

 

Soms is racisme en discriminatie in de sport overduidelijk, en komt het dan ook groot in het nieuws. Maar vaak is racisme en discriminatie subtieler. Er bestaan vooroordelen over de sportieve prestaties van bijvoorbeeld sporters met een andere huidskleur of seksuele gerichtheid. Of er worden dingen gezegd onder het mom van ‘een onschuldige grapje’, die vervolgens hard aankomen. Het wordt tijd dat wij dit serieus aanpakken.

 

Initiatiefvoorstel bestrijden racisme in de sport

 

Onderwijsongelijkheid

 

Het is onverteerbaar dat kinderen met dezelfde cognitieve talenten andere kansen krijgen doordat ons onderwijssysteem die ongelijkheid in de hand werkt. Om achterstanden in te lopen en kinderen weer gelijk te trekken, moeten we nú actie ondernemen.

Toegankelijke bijlessen nodig om kansenkloof te dichten

cdc-gsRi9cWCIB0-unsplash.jpg
 
Knipsel.PNG

AOW gat Caribische en Surinaamse Nederlanders

 

Tienduizenden Caribische en Surinaams Nederlandse ouderen krijgen minder pensioen vanwege een AOW-gat. Ik zet me in om dit onrecht aan te pakken.

 

Nieuwe poging AOW-gat en armoede Surinaamse en Caribische ouders bestrijden

 
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram